Zasady Alertowania

1) Obowiązują zasady alertowania WRONIE (są to nieco zmodyfikowane Zasady alterowania PZBS), Idea jest taka, nie rozliczamy przeciwnika z nieznajomości naszego systemu, tylko alertujemy to co jest przedmiotem ustalenia z partnerem, a może być niezrozumiale dla przeciwnika. Jeśli mamy wątpliwości, zawsze lepiej zaalertować, bo czynimy wszystko aby gra była przyjemna dla obydwu stron.

ZASADY ALERTOWANIA WRONIE

1. Alertowanie to nie tylko naciśnięcie klawisz alert, ale także napisanie w skrócie siły punktowej i układu jaki obiecuje ta odzywka.

2. Nie alertuje się następujących otwarć:
- 1trefl - o znaczeniu naturalnym lub przygotowawczym (wg systemów Zielonych)
- 1karo - przyrzekające kolor co najmniej czterokartowy;
- 1 BA - o znaczeniu klasycznym (bez starszej piątki lub krótkości z siłą 15-18);
- 2 trefl - o znaczeniu wg systemu Precision;
- 2karo - dwukolorówka Wilkosza;
- 2kier/pik - słabe naturalne na kolorze 6+;
- 2 BA – słaba dwukolorówka na obu młodszych;
- 3 BA - pełny siedmiokartowy kolor młodszy bez bocznego stopera.
Jeśli zgodnie ze stosowanym systemem otwarcie oznacza układ jak powyżej, ale siłę różną od klasycznej, to otwarcie takie należy alertować.
3. Nie alertuje się odpowiedzi na otwarcia w sekwencjach:
- 1trefl -1karo o znaczeniu: 0-6 negat lub od 13PC (16PC w zależności od stosowanego systemu).
- po otwarciu 1BA nie alertuje się odpowiedzi wynikających ze stosowania konwencji Staymana obiecujących starszą czwórkę oraz jednoznacznego transferu na wszystkie kolory (2 pik na trefle, 3 trefl na kara)
4. Nie alertuje się skaczących wejść na poziomie dwóch:
- 2karo - słaba dwukolorówka Wilkosza;
- 2kier/pik - słabe naturalne na kolorze 6+;
- 2 BA – słaba dwukolorówka na obu młodszych;
5. Nie alertuje się słabych wejść w kolor starszy przeciwnika o znaczeniu: dwukolorówka wskazująca drugi kolor starszy i kolor młodszy
6. Alertujemy odzywki do 7 NT włącznie i także nietypowe kontry (za wyjątkiem wywoławczej)

BRAK ALERTU TO BŁĘDNA INFORMACJA I WYKROCZENIE. Ale nie ma za to automatycznego wyrównania dla drugiej pary. Zawodnik, powinien napisać priw do sędziego w jaki sposób brak alertu spowodował stratę dla jego strony i jakie inne działania by podjął: licytacja, wist, rozgrywka, gdyby miał właściwą informację. Jeżeli sędzia dojdzie do wniosku, że miało to wpływ na wynik rozdania, może orzec wynik rozjemczy, zarówo zapisowy jak i typu Ave+, Ave-. Ale to sędzia po przeanalizowaniu całości rozdania i po konsultacji z innym osobami podejmuje decyzję. Listy typu – brak alertu!! I nic więcej – nie będą rozpatrywane. Jeżeli sędzia zadaje pytania, należy na nie odpowiadać – brak odpowiedzi na pytania sędziego również może zaowocować odsunięciem od gry.


2) Obowiązuje zakaz blefowych otwarć na pierwszym i drugim ręku – jeśli przeciwnicy uznają, ze ponieśli szkodę – również AVE – wg uznania sędziego
Dla ustalenia sytuacji definicje otwarć blefowych patrz poniżej:

Ogólne zasady są następujące:
Otwarcie powinno być zgodne z przyjętym przez parę systemem licytacyjnym.
Wszystkie pary stosujące inne niż WJ systemy licytacyjne, celem ochrony swoich praw powinny posiadać wypełniona kartę konwencyjną.
Jeśli para deklaruje ze gra WJ (ewentualnie NS), to ODSTĘPSTWO od przyjętych ustaleń, co do siły czy składu, jaki jest w danym systemie przewidziany dla danego otwarcia może wynosić:
- przy otwarciu naturalnym - jedno w kolor – zawodnik powinien posiadać minimum 8 PC i cztery karty w kolorze otwarcia;
- w przypadku klasycznego otwarcia 1NT(15-18PC), blefem są dwa odstępstwa, jakie, mogą dotyczyć siły i składu. Np. 14 na równym, piętnaście z singlem, piętnaście ze starszą piątka - to tylko odstępstwa - chyba ze notorycznie - to już system. Natomiast jako blef traktowane są dwa odchylenia - np. 14PC i skład z singlem; 13 i mniej PC, dwa single, starsza piątka i singiel itp.
- przy otwarciach systemowych na wysokości dwóch czy trzech: dwukolorówki, monokolor czy także silne – jako blef traktowane będzie stwierdzenie dwóch odstępstw - co do siły i składu.

Pary, które grają systemami przewidującymi inną dystrybucję i wartość punktową na otwarciu zobowiązane są do ostrzegania przed rozpoczęciem licytacji, że licytują innym systemem i szczególnie czytelnego tłumaczenia odzywek tak, aby przeciwnicy mogli się zapoznać z innymi ustaleniami.

W razie wystąpienia blefowego otwarcia, a szczególnie poniesienia w ten sposób szkody - każdy ma prawo zgłosić zaistniały przypadek sędziemu celem rozpatrzenia. Para, której zawodnik zablefował na otwarciu otrzymuje z rozdania średnią i KZ czyli 40%, a przeciwnicy wynik rozjemczy 60% (odpowiednio +3 i -3 impy)
Pas - jesli sie ma punkty - to nie jest bluff - ale akcja do zapisania!!!!!!

3) Założono czarną listę do zapisywania nietypowych akcji zaobserwowanych w trakcie rozgrywek. Zapisy te mają na celu wychwycenie i eliminację prób porozumiewania się par w tajemny sposób, a także par, które nie w pełni udostępniają wiedzę o swoim systemie przeciwnikom. Zawodnik, u którego stwierdzi się objawy „choroby” jest ostrzegany, a przy następnym przypadku usuwany z listy przyjaciół Wronia – raczej bezpowrotnie.
4) Czas jest elementem gry. Bywa problem z połączeniem, zrozumiała jest chęć dogrania turnieju ze stałym partnerem, ale po 3 minutach nieobecności, kto nie bierze SUBA – naraża się na AVE-. Z kolei SUB powinien być świadomy, że jeśli wróci zapisany partner, to udział SUBA w turnieju może skończyć się nieco wcześniej. Nie jest elegancko uciec dlatego, że partner stracił połączenie lub postawił 1100 do niczego!!!!!!!!! Trzeba się pożegnać – co najmniej na miesiąc.
5) Wszyscy staramy się skończyć rozdanie o czasie. Nie wstrzymujemy gry żadnego powodu!!!!! Cokolwiek by to nie było, nieważne czy nie podoba się nam odzywka przeciwnika, cokolwiek się nie stało - gramy dalej, a problem wyjaśniamy korespondencyjnie z sędzią. Za wstrzymywanie gry można wylecieć i to bezpowrotnie.
6) Nie wołamy sędziego za pomocą klawisza „zawołaj sędziego” – bo jest to nieudany wynalazek BBO. Takie wezwanie paraliżuje ruchy sędziego, czasem go całkiem zawiesza i odrywa od aktualnej roboty. Jak wołają go trzy stoły – to sędzia miota się między tymi stołami i nie zrobi nic. Piszemy na ogólnej, lub prawy – bezpośrednio do sędziego.
7) Obowiązują zasady dobrego wychowania i ustalone w tej mierze przepisy PZBS

ZERO TOLERANCJI DLA NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ
OCZEKIWANE ZACHOWANIE SIĘ
Wszystko co czyni grę w brydża bardziej przyjemną
1. Pozdrawiaj innych graczy w przyjacielski sposób przed rozpoczęciem gry w każdej rundzie.
2. Bądź dobrym gospodarzem i gościem przy stole.
3. Udostępniaj przeciwnikom prawidłowo wypełnione karty konwencyjne/ alertuj swoje uzgodnienia z partnerem, pisz na priwie to co trzeba wyjaśnić opsom,
4. Staraj się zrobić wszystko co możliwe dla uprzyjemnienia gry w brydża sobie, partnerowi i przeciwnikom.
5. Pogratuluj przeciwnikom, gdy dobrze zalicytują lub zagrają.

NIEAKCEPTOWALNE ZACHOWANIE SIĘ
Wszystko co czyni grę w brydża mniej przyjemną
1. Publiczne krytykowanie partnera lub przeciwników.
2. Nękanie, grubiaństwo, insynuacje, przeklinamnie, groźby, brutalność.
3. Negatywne komentowanie rozgrywki lub licytacji przeciwników albo partnera.
4. Napawanie się dobrym wynikiem.
5. Sprzeciwianie się wezwaniu sędziego.
6. Kwestionowanie lub dyskutowanie orzeczeń sędziowskich.

Za niewłaściwe zachowanie, przekleństwa, utrudnianie gry, niegrzeczne zachowania itd. Itp. Można otrzymać karę proceduralną, ostrzeżenie, do usunięcia z listy przyjaciół – w konsekwencji.